Prawo Jazdy Kategoria A

 • Home
 • Prawo Jazdy Kategoria A

Prawo Jazdy Kategoria A


30 godzin edukacyjnych i 20 godzin praktyki

Kurs prawo jazdy kategorii A uprawnia do poruszania się:

 • motocyklem;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW

Aby rozpocząć kurs Prawo Jazdy A Kraków musisz założyć profil kandydata na kierowcę, który uzyskasz w Starostwie zgodnym z miejscem zameldowania.

Więcej informacji na temat dokumentów wymaganych do założenia profilu znajdziesz w zakładce Profil Kandydata na Kierowcę.

Teoria

30 godzin

Praktyka

20 godzin

Egzamin

Teoria + Praktyka

Prawo Jazdy

Kategoria A

Co oferujemy?

Podchodzimy indywidualnie do naszych kursantów, wybieramy odpowiednie
sposoby szkolenia, żeby jak najlepiej przygotować ich do prowadzenia
pojazdu i egzaminu.

Kurs Prawo Jazdy A składa się z:

części teoretycznej – 30 godzin edukacyjnych, gdzie przedstawiana zostanie wiedza z zakresu:

 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych

części praktycznej – 20 godzin zegarowych

Zajęcia te rozpoczynają się od placu manewrowego, gdzie pod okiem instruktora wykonywane są zadania egzaminacyjne:

 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
 • slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu),
 • slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym),
 • ominięcie przeszkody

Kolejną częścią kursu są również zajęcia w ruchu drogowym, gdzie kursant porusza się samodzielnie motocyklem pod okiem naszego instruktora.

Po zakończeniu ostatniej jazdy następuje egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny.

Po zaliczeniu obu egzaminów następuje aktualizacja Profilu Kandydata na Kierowcę na podstawie której kursant może zapisać się na Egzamin Państwowy.

TEORIA

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY

Na zajęciach poznasz zasady ruchu drogowego, przygotujemy Cię do egzaminu na prawo jazdy.

PRAKTYKA

DOŚWIADCZENI INSTRUKTORZY

Nasi instruktorzy przygotują Cię do prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym.

Aktualna Cena Kursu Kategorii A – 2600 zł